Huisregels

 1. Bootjes en Broodjes gaat er vanuit dat u bij het huren van een boot in staat bent deze naar behoren te besturen (onder meer niet onder invloed van alcohol of drugs). De huurders worden geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijk en algemeen geldende vaarregels.
 2. Bootjes en Broodjes verwacht dat de huurder zich houdt aan de belangrijkste regel op het water: goed zeemanschap. Het gaat erom dat u uw gezond verstand gebruikt tijdens het varen, waar dan ook. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in onderstaande bepalingen.
 3. Huurder dient alles in zijn/haar macht te doen of te laten om een aanvaring of ongeval te voorkomen, óók als u volgens de vaarregels voorrang zou moeten krijgen.
 4. Neem bij bruggen het middelste bruggat en vaar pas in als de andere zijde vrij is.
 5. Houdt rechts (indien mogelijk).
 6. Als u stuurboordwal vaart (aan de rechterkant), heeft u voorrang op schepen die dat niet doen.
 7. Beroepsvaart heeft altijd voorrang (denk aan duw- en sleepboten, maar ook de rondvaartboten).
 8. Kleine schepen (tot 20 meter) moeten voorrang verlenen aan grote schepen (langer dan 20 meter).
 9. Geef voorrang aan zeilboten, roeiboten en kano’s.
 10. Voor kleine motorschepen onderling geldt: het schip dat van stuurboord nadert, gaat voor.
 11. Wie vanuit een nevenvaarwater een hoofdvaarwater opvaart, mag andere vaarweggebruikers niet hinderen. U moet dan voorrang verlenen aan alle schepen op het hoofdvaarwater.
 12. Verleen in geval van twijfel voorrang. Neem nooit voorrang op het water, u dient voorrang te krijgen.
 13. Varen op plaatsen waar gezwommen wordt is sterk af te raden. Ondergedoken zwemmers zijn vaak lange tijd niet zichtbaar. Een bootschroef, ook elektra, is levensgevaarlijk.
 14. Hinder geen overige watergebruikers.
 15. Ga niet zwemmen met een draaiende motor, haal desnoods de sleutel uit het contact.
 16. Merkt u dat er vuil in de schroef zit, verwijder deze. Indien mogelijk via de inspectiekoker. Zorg ervoor dat de motor niet draait, haal desnoods de sleutel uit het contact.
 17. Voelt u een obstakel onder de boot, zet de motor in de neutraalstand tot het obstakel onder de boot vandaan is.
 18. Vaar niet vlak langs oevers (vissers, gezonken boten of fietsen e.d. kunnen schade veroorzaken).
 19. Vaar niet buiten de stad bij harde wind. Zorg dat u niet op het water bent bij onweer.
 20. Hoge golven haaks aansnijden.
 21. Help uw medemens in nood, bijvoorbeeld bij een defecte motor.
 22. Slepen van boten/objecten is zonder overleg niet toegestaan.
 23. Bind de boot goed vast als u aanmeert en alleen op plaatsen waar dit is toegestaan en mogelijk is (niet bij bossages, houten walkanten etc). Hang stootwillen op de juiste plek.
 24. Vaar nooit in het donker tenzij u rondom schijnende verlichting aan boord gebruikt.
 25. Kinderen en mensen die niet kunnen zwemmen moet u voorzien van een goed passend reddingsvest. Er zijn reddingsvesten aanwezig op de boot en de verhuurlocatie. Controleer dat u voldoende vesten bij heeft.
 26. Het is de huurder niet toegestaan kinderen te laten varen.
 27. De huurder dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
 28. Reservering van meer dan één sloep kan uitsluitend bij vooruitbetaling. Deze reserveringen worden pas definitief na ontvangst van uw betaling.
 29. Annuleren kan uitsluitend na overleg en met instemming van Bootjes en Broodjes.
 30. De huurtijden liggen vast. Mocht u tijdens de huurperiode overwegen langer te willen varen dan kan dit uitsluitend na telefonisch overleg en toestemming van Bootjes en Broodjes.
 31. Brengt u de sloep te laat terug zonder bericht en onze goedkeuring, dan berekenen wij een bijdrage van € 15,- per 15 minuten en vervolgschade.
 32. Maximaal 6 personen per sloep. Wanneer tóch meer personen in de sloep blijken te hebben gevaren zonder overleg en toestemming geldt een meerprijs van €20 p.p.
 33. Honden in de boot zijn uitsluitend na overleg en toestemming toegestaan. Huurder draagt er dan zorg voor dat de kussens en boot vrij zijn van haren.
 34. Huurder verklaart zich door ondertekening van de huurovereenkomst aan deze huisregels en algemene voorwaarden van Bootjes en Broodjes te houden.